Vardagen ter sig allt mer inrutad och innehållslös för en allt större del av allmänheten. Inom så väl arbetsliv som fritid växer klyftorna mellan de som lever ett innehållsrikt liv och de som inte gör det. Detta sker samtidigt som utbudet och möjligheterna att ta för sig blir enklare för var dag. Likt inom ekonomin blir de rika allt rikare och de fattiga allt fattigare. Samma sak sker inom det som man brukar benämna: 'Att leva ett lyckligt och innehållsrikt liv'. Passivitet, ensamhet och social inkompetens har adresserats som ett stort framtida samhällsproblem av KA'Ordens grundare.

KA'Orden är en sällskapsorden som grundades för att förmedla kunskapen och kreativiteten kring hur man nyttjar livets möjligheter (kaoset) till förmån för vardagen (ordningen). Genom en distribuerad form av ka'ordiska sällskap kommer medlemmarna att bryta den ofta omedvetna cirkeln av enformighet i livet och öppna dörrarna till ett utökat socialt och mer innehållsrikt liv.

Kontakt med KA'Ordens Ursällskap hålls via epostadress: info@kaorden.nu. De två dokumenten stadgar.pdf och dokument.pdf innehåller nödvändig information för att starta och driva ett sällskap inom KA'Orden. Det är aldrig försent att börja fylla livet med innehåll. Börja redan idag.

\KA´Ordens Grundare


Bakomliggande idéer för sällskapet kommer från: "The chaordic Alliance".