KognitionsKyrkan

Alla bär på sina egna tankar kring de stora frågorna, men få hanterar dem på ett strukturerat sätt. Att gräva i gamla texter, symbolik och filosofiska grubblerier har alltid varit mitt största intresse och KognitionsKyrkan blev fr  o m år 2010 mitt sätt att på ett strukturerat sätt omfamna de största frågorna.

Finns Gud? Ja, men för att förstå Ja’et krävs en rätt omfattande förståelse för de stora frågorna. Jag tänker inte försöka övertyga någon, men jag vet att mitt eget grävande har hjälpt flera att navigera i annars svårförståelig terräng.

https://www.kognitionskyrkan.nu